Ohms lag

För beräkning av spänning, ström, effekt och resistans.
Ange två kända värden.
Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.

Spänning (U): volt (V)
Ström (I): ampere (A)
Effekt (P): watt (W)
Resistans (R): ohm ()
Resultat:
U (spänning) = V (volt)
I (ström) = A (ampere)
P (effekt) = W (watt)
R (resistans) = (ohm)
 Designed by beesign.com